تبلیغات
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی - درست کردن قیود زمان
 
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-همه چیز از زبان انگلیسی
درباره وبلاگ


شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-پارسییانشعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه--یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-

مدیر وبلاگ : حمید رضا
نظرسنجی
چه نوع مطلب؟
پنجشنبه 20 آبان 1389 :: نویسنده : حمید رضا

 

 

درست کردن قیود زمان.

برای مشاهده بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

گرامر انگلیسی {اموزش زمان ها}

برای مشاهده بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

اموزش زمان ها:

 

-حال ساده:present simple tense

الگوی ساخت: مصدر بدون to+فاعل

- موارد كاربرد زمان حال ساده

(usage):

1- بین كار های عادی و تكراری

مثال:                                                                          . I usually get up at 9.00 every day -

 

نكته: مهمترین قیود تكرار(Adverb of frequency):

always, sometimes, often, generally, usually, never, ever, seldom, frequently, mostly, occasionally, regularly, rarely, hardly, scarcely 

 

تبصره :

قیود تکرار بعد از افعال مخصوص و قبل از افعال معمولی بکار می روند:


. He has never been to Germany -


تبصره :

قیود دیگری كه معمولا همراه مورد اول زمان حال ساده است،عبارتند از:

every day,once a week,yearly,daily,weekly,hourly

 

2- بیان كارهای تغییر ناپذیر و حقیقی :

. She has blue eyes  -

. The earth moves round the sun -

 

3- بیان كارهای عادی ولی تغییر پذیر:

. You have a lot of friends-

 

4- بیان كار مشخص و تنظیم شده ای كه در زمان آینده ی نزدیك یا دور به طور حتم و یقین صورت می گیرد.

. My friend leaves London for New York tomorrow -

 

5- بیان اتفاقات مهم تاریخی كه در زمان گذشته اتفاق افتاده و گوینده بخواهد آن را برای شنوندگان،با اهمیت خاصی بیان كند و اصطلاحا آن را"historic present" گویند.

. Hamlet whose father is dead,is the mean character in the play  -

.... The ghost of Hamlet's father appears and tells Hamlet -

 

6- افعال مربوط به هوش و هواس، ادراك، هیجان و تملك كه به زمان حال مربوط باشند، با فعل مضارع(حال)بیان می شوند:

. I realize what you mean -

 

7- بیان استعداد و توانایی:

. She solves difficult problems-

 

8- بعد از حروف ربطِ:

if,unless,whenever,when,before,after,since,as soon as, until,till,as

 

اگر فعلی به ‌آینده دلالت كند، به جای آینده از حال ساده استفاده می شود.

 

اگر به همین زودی بارون بیاد، خوشحال میشم.            .I'll be glad if it rains soon  

?What are you going to do when you leave school -

بعد از در آمدن از مدرسه، می خوای كجا بری؟

 


:More examples

.I go runnig three times a week-

.The nurses look after patients in hospitals-

.In britain most of the shops close at 5.30 p.m-

 

نكته :

یكی دیگر از موارد استفاده ی زمان حال ساده،هنگام تعریف داستان و نیز در تفسیر گزارشهای ورزشی می باشد.


--------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

2-حال استمراری:present progressive tense

الگوی ساخت: ingفعل +am/is/are +فاعل

طریقه ی شناسایی:

- قید های زمان:       ...,at present, at the moment,now,for the time being

- حال استمراری+جمله ی امری

:Examples

. Please don't make so much noise.i'm studing-

."Where is Ali?" "He's having a bath."-

.Let's go out now. It isn't raining any more-

.at a party) Hello,ann. Are you enjoying the party)-

 

نكته1: بیشترین مورد كاربرد این زمان در مورد موقعیت هایی است كه هنگام صحبتِ گوینده در حال انجام و اتفاق افتادن می باشند:

بجنب!همه ما منتظر تو هستیم .Hurry up!we're all waiting for you-

چرا داری گریه می كنی؟                       ?why are you crying-

نكته2:زمان حال استمراری به همراه كلماتی نظیرforever,continually,constantly,always برای بیان امور غیر مترقبه و یا اینكه برای بیان گله و شكایت بكار می رود:

.She is always borrowing money and forgetting to pay you back-

 

اون همیشه پول قرض می گیره، و یادش میره كه بهت برگردونه.(احساس عدم رضایت و لحن گله آمیز گوینده).

- تبصره:

بعضی افعال فقط به صورت زمان ساده بكار می روند.برای مثال  نمی توانید    بگویید"I  am knowing".فقط می توانید بگویید"I know".در زیر فهرست افعالی كه معمولا به صورت استمراری بكار برده نمی شوند ارائه شده است.(اما استثنائاتی نیز وجود دارد):

want        like      belong       know       suppose        remember

need        love     see         realize        mean             forget

prefer     hate    hear          believe      understand     seem

 

(وقتی به معنای "مالك بودن،دارا بودن" باشد.)have

(وقتی به معنای"عقیده داشتن "باشد.)think

. Do you like london-

. He doesn't understand-

- These shoes belong to me-

(?What do you think Tom will do?(=What do you believe he will do-

 (?What are you thinking about?(= What is going on your mind  اما می گوئیم

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3-زمان حال كامل:present perfect tense

الگوی ساخت: اسم مفعول(قسمت سوم)+have/has+ فاعل

توضیح:

معادل این زمان در فارسی ماضی نقلی است؛همانطور كه می دانید جزء زمانهای گذشته تقسیم بندی می شود اما در انگلیسی جزء زمان حال به حساب می آید.موارد كاربرد زمان حال كامل در اكثر موارد با موارد كاربرد گذشته ی ساده اشتباه می شود،در این مبحث سعی بر این است كه تا حد امكان این زمان و موارد كاربرد آن مورد توضیح قرار گیرد.زمان حال كامل به گونه ای هم با گذشته و هم با حال در ارتباط است و علت تقسیم بندی های مختلف در دستور زبان های مختلف در مورد آن نیز همین مسئله می باشد.

موارد کاربرد زمان حال کامل(usage):

1- كارها و موقعیت هایی كه در گذشته شروع شده اند خودشان (یا اثرشان) تا به زمان حال ادامه پیدا كرده است:

                              .I've lived in Greece since 1979-

من از سال 1979توی یونان زندگی می كنم.

(یعنی در حال حاضر هم در یونان ساكن هستم.)

      .We've known each other for a long time -

مدت زیادی است كه همدیگر را می شناسیم. 

(در حال حاضر هم همدیگر را می شناسیم.)

تبصره:

زمان کار در جملات حال کامل به دو صورت بیان می شود:

(Starting point) نقطه ی شروع کار در گذشته+A). since

(During of action) مدت زمان انجام کار+B). for

از سال 1948تا بحال اینجا كار می كنه. (نقطه ی شروع كار).She has worked here since 1948 -


40ساله كه اینجا كار می كنه. (مدت زمان انجام كار).  She has worked here for 40 years-

2- كارها و رویدادهای كه در گذشته انجام شده و به پایان رسیده اند. در واقع در این كاربرد،اهمیت رویدادِ اتفاق افتاده در گذشته( كه گاهی اثر آن تا به حال نیز ادامه پیدا می كند)باعث استفاده از حال كامل می شود:

.I've been all over Iran-

.The president has been assassinated-

رئیس جمهور ترور شده است.(حال كامل به شكل مجهول)

 

    .I can't go on because I've broken my leg -

چون پام شكسته،نمیتونم برم تعطیلات.

 

تبصره:

اگر دقیقا زمان انجام کار در گدشته مشخص باشد دیگر نمی توان از حال کامل استفاده کرد در این حالت باید از گذشته ی ساده استفاده نمود:

.I've spoken to the boss about my holiday-

با رئیس راجع به تعطیلاتم صحبت كرده ام.(حال كامل)

.I spoke to the boss today about my holiday  -

من امروز راجع به تعطیلاتم با رئیس صحبت كردم. (گذشته ساده)

تبصره:

بعضی از عبارات نشان دهنده ی زمان در جملات حال کامل به صورت رایج مورد استفاده قرار می گیرند مهمترین این عبارات عبارتند از:

never:هرگز                   ever:تابحال            yet:نابحال,تاکنون     

already: قبلا,تابحال            before:قبلا             just:همین الان


already,,just,ever,never معمولا بین فعل معین have(یاhas)و قسمت سوم فعل قرار می گیرند.yet وbeforeغالبا در انتهای جمله می آیند.

 

.Where is Razi? she has just gone out-

?Have you ever seen an iceberg-

.She has never been kissed-

.Has Mary telephoned yet-

?I've already broken three cups.shall I go washing up-

.I'm sure we've met before-

 

3-حال كامل استمراری:present perfect progressive tense

الگوی ساخت: ing فعل+been+have/has+ فاعل

توضیح:

 این زمان در مورد موقعیت ها و امور موقتی تر كاربرد داشته و بر استمرار آن در گذشته تاكید دارد.

ماه گذشته رو توی آپارتمان سالی سپری كردم .I've been living in sally's flat for the last month

That man's ('s = has) been standing on the corner all day

اون مرد تمام طول روز رو اون گوشه ایستاده بود.

نكته: مقایسه ی حال كامل استمراری و حال كامل:


وقتی كه حال كامل بكار می بریم ، بیشتر منظورمان این است كه كاری در گذشته به انجام رسیده و پایان یافته و احتمالا اثر آن بعد از آن ادامه یافته اما وقتی كه حال كامل استمراری را بكار می بریم، بدین معناست كه آن كار ممكن است تا به حال ادامه یافته باشد و در واقع بر استمرار آن(تا به زمان حال)تاكید داریم.

. I've been reading your book

من دارم كتابتو می خونم.(خواندن كتاب هنوز تمام نشده)- حال كامل استمراری

من كتابتو خوندم.(خواندن كتاب تمام شده)- حال كامل.I've read your book


 

نوع مطلب :
برچسب ها : ساخت قید های زمان، درست کردن قید زمان،
لینک های مرتبط :
شنبه 18 شهریور 1396 09:54 ق.ظ
My brother suggested I might like this website.
He was once entirely right. This publish truly made my day.
You can not consider simply how so much time I had
spent for this info! Thank you!
چهارشنبه 15 شهریور 1396 05:48 ب.ظ
Hi there! This post could not be written any better! Looking through
this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking
about this. I will forward this article to him. Pretty sure he's going to have a good read.
I appreciate you for sharing!
دوشنبه 19 تیر 1396 01:39 ب.ظ
I'm very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is
at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:07 ب.ظ
When I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify
me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is
added I recieve four emails with the same comment.

There has to be an easy method you are able to
remove me from that service? Kudos!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :