تبلیغات
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی - گرامر درس دوم سوم راهنمایی
 
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-همه چیز از زبان انگلیسی
درباره وبلاگ


شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-پارسییانشعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه--یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-

مدیر وبلاگ : حمید رضا
نظرسنجی
چه نوع مطلب؟
شنبه 22 آبان 1389 :: نویسنده : حمید رضا

گرامر درس دوم سوم راهنمایی.

برای مشاهده برروی ادامه مطلب کلیک کنید.

زبان انگلیسی سوم راهنمایی

 

  درس دوم
ضمایر مفعولی و قیود تكرار
 
گرامر یا دستور زبان این درس درباره استفاده از ضمایر مفعولی می باشد و قسمت دیگر آن درباره قیدهای تكرار می باشد. نكات گرامری این درس به ترتیب زیر می باشد.
1 – ضمایر مفعولی ضمایری هستند كه در جمله بعد از فعل قرار می گیرند و نقش مفعولی دارند. شما قبلاً با ضمایر فاعلی آشنا شده اید. درجدول زیر ضمیر مفعولی مربوط به هر یك از ضمایر فاعلی در جلو آن نوشته شده است.

 

ضمیر مفعولی
 ضمیر فاعلی
به من یا مرا me من I
به تو یا تو را you تو  You
به او یا او را him او(مرد) He
به او یا او را her او(زن) She
به او یا او را it او(خنثی) It
به ما یا ما را us ما We
به شما یا شما را you شما You
به ایشان یا ایشان را them ایشان They

به چند مثال توجه كنید
لطفاً به من یك خودكار بده.


Give me a pen please.
me : ضمیر مفعولی

I see him every day : من او را هر روز می بینم
him : ضمیر مفعولی
 
2 – ضمایر مفعولی فقط بعد از فعل هایی می آیند كه به مفعول احتیاج دارند مانند :


See,help,give,ask,buy,eat,want,visit و .....


بعضی از فعل ها به مفعول احتیاج ندارند و به تنهایی معنای كاملی دارند مانند go, come و ...

3 – ضمایر مفعولی سوم شخص مفرد مانند ضمیر فاعلی مذكر و مؤنث و خنثی دارد. برای مردم him ، برای زن her و برای اشیاء It به كار می رود.

4 – قسمت دیگر گرامر این درس قیدهای تكرار هستند. شما در این درس با چند قید تكرار مانند زیر آشنا می شوید.
Always : همیشه
Usually : معمولاً
Often : اغلب
Never : هرگز
Sometimes : ‌گاهی اوقات

5 – در جمله قیدهای تكرار بعد از مشتقات فعل tobe مانند am-is-are-was-were قرار می گیرند مانند :


She is always late.

 

یعنی «او همیشه دیر می كند» . در این مثال قید تكرار always بعد از فعل is كه از مشتقات فعل to be است قرار گرفته است.
6 – همچنین محل قیدهای تكرار در جمله قبل از فعل اصلی جمله ( بعد از فاعل) می باشد.
مانند :


She always cames late.
فاعل : She, always : قید تكرار , cames : فعل اصلی

They often go to bed late. آن ها معمولاً دیر به رختخواب می روند
فاعل : They , often : قید تكرار , go : فعل اصلی 
 

 

  تمرین
1 - جمله های زیر را با قید تكرار usually بازنویسی كنید.
 

1. sara gets up early at the morning.
پاسخ: sara usually gets up early at the morning.


قید تكرار (usually) قبل از فعل اصلی جمله قرار می گیرد.(بعد از فاعل)

 

2.sara is at home on Fridays.
پاسخ: Sara is usually at home on Fridays.


قید تكرار (usually) بعد از مشتقات فعل is) , tobe)در جمله قرار می گیرد. 
 

 

  2 – پاسخ صحیح را انتخاب كنید.
 

1. I usually see (him – he) at school.


پاسخ : him می باشد چون در اینجا احتیاج به یك مفعول داریم. فعل see (دیدن) احتیاج به مفعول دارد كه مشخص كند كه چه كس را دیده ام.


2. (They – Them) are good friends.


پاسخ : They می باشد چون در اینجا نقش فاعل را دارد. them ضمیر مفعولی است.

 

3 – Does (him – he) teach (you – yours) English.


پاسخ : he نقش فاعل و you نقش ضمیر مفعولی را دارد

 

4 – Ahmads sisters has an apple in ( she – her) hand.


پاسخ : ضمیر ملكی her به كار می بریم. چون فاعل Ahmad's sister است كه مؤنث (زن) است. (her در این جمله ضمیر ملكی است نه ضمیر مفعولی)

 

5 – Do you know that girl ? yes I know (she – her)


پاسخ : ضمیر مفعولی her به كارمی بریم چون that girl مؤنث (زن) است و مفعول جمله نیز می باشد. 
 

 

  3 – گزینه صحیح را انتخاب كنید.
 

1- Her son wants and orange. Please give …….an orange . (her – him – he)


پاسخ : him صحیح است . چون her son مذكر (پسر) است

 

2 – Do you like children? Yes I like …….( himtheir – them)


پاسخ : them صحیح است. چون children جمع است

 

3 – Do you help your mather at home?Yes I help … (she – her – him)


پاسخ : her صحیح است. چون mother یك زن است 
 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 6 اردیبهشت 1398 06:36 ب.ظ
スーパーコピーブランド優良店、偽物時計n級品海外激安通販専門店
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 03:09 ب.ظ
スーパーコピーブランド激安通販,ブランドコピー時計,コピーブランド商品,ブランドコピー販売
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 03:09 ب.ظ
当店はブランドスーパーコピー財布代引き 国内発送の専門店です,スーパーコピー財布.本物と真似た偽物?模造品?複製品です
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 03:08 ب.ظ
ブランド靴コピー通販ブランド靴コピー人気を始め世界中の商品をお得に購!
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 03:08 ب.ظ
スーパーブランドコピーバッグ財布代引き激安通販専門ショップ。弊社は大好評のスーパーコピーブランド激安市場です。
شنبه 30 اردیبهشت 1396 05:13 ق.ظ
Simply wish to say your article is as amazing. The clearness in your post
is just excellent and i can assume you're an expert on this
subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date
with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.
دوشنبه 28 فروردین 1396 11:35 ق.ظ
Heya! I understand this is kind of off-topic but I needed to ask.
Does running a well-established blog such as yours require a lot of work?
I am brand new to writing a blog however I do write in my journal everyday.
I'd like to start a blog so I can easily share my own experience and thoughts online.

Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new
aspiring blog owners. Appreciate it!
سه شنبه 7 آبان 1392 06:28 ب.ظ
ممنون فقط مواردی رو هم که میشه روش جمله سازی...+sub+verb+obj را تغییر داد رو بذارید.
سه شنبه 16 آبان 1391 11:14 ب.ظ
عالی بو.استفاده کردم
پنجشنبه 11 آبان 1391 09:59 ب.ظ
خیلی خوبه فقط اگه میشه یه کم بیشترتوضیح بدید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :