تبلیغات
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی - گرامر درس چهارم سوم راهنمایی
 
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-همه چیز از زبان انگلیسی
درباره وبلاگ


شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-پارسییانشعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه--یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-

مدیر وبلاگ : حمید رضا
نظرسنجی
چه نوع مطلب؟
شنبه 22 آبان 1389 :: نویسنده : حمید رضا

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

گرامر درس چهارم سوم راهنمایی.

برای مشاهده برروی ادامه مطلب کلیک کنید.

زبان انگلیسی سوم راهنمایی

 

  درس چهارم
زمان گذشته ساده
 
گرامر یا دستور زبان این درس درباره زمان گذشته ساده است كه نكات آن در زیر آورده شده است.
1. زمان گذشته به عملی اشاره می كند كه در گذشته انجام شده و تمام شده است. زمان گذشته ساده در انگلیسی با افزودن ed به آخر فعل ساخته می شود. به مثال های زیر توجه كنید.


1) I play football every day. (زمان حال ساده )
من هر روز فوتبال بازی می كنم

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده)
من دیروز فوتبال بازی كردم

2) They watch T.V every night. (زمان حال ساده)
آنها هر شب تلویزیون تماشا می كنند

They watched T.V last might. (زمان گذشته ساده)
آنها دیشب تلویزیون تماشا كردند

 

2 – اگر خود فعل به حرف e ختم شود در اینصورت برای ساختن زمان گذشته فقط به آن d اضافه می شود مثلاً


Live --> lived
Close --> closed
Arrive --> arrived

 

3 – بعضی از افعال هنگام افزودن ed املاء شان عوض می شود. مانند :

Study --> studied

 

4 - جمله هایی كه مربوط به زمان گذشته ساده هستند معمولاً با قیدهای زمان گذشته همراهند . شما با قیدهای زمان زیر آشنا هستید


Yesterday : ‌دیروز
Last night : دیشب
Last week : هفته گذشته
Two days a go : ‌دو روز قبل یا دو روز پیش
(last به معنای گذشته و ago به معنای قبل می باشد)

 

5 - برای منفی كردن زمان گذشته از كلمه did not استفاده می شود و فعل به صورت اول خودش برمی گردد.


I played football yesterday . (زمان گذشته ساده)
من دیروز فوتبال بازی كردم

I did not play football yesterday. (زمان گذشته ساده منفی شده)
من دیروز فوتبال بازی نكردم


به جای did not می توان از مخفف آن didn't هم استفاده كرد.


I didn’t play football yesterday.

 

6 – برای سؤالی كردن زمان گذشته از فعل كمكی did كه گذشته do است استفاده می شود. فعل did را در ابتدای جمله استفاده می كنیم و فعل اصلی جمله به صورت اول خودش بر می گردد.


I played football yesterday. (زمان گذشته ساده )
من دیروز فوتبال بازی كردم

Did I play football yesterday? (زمان گذشته ساده سؤالی شده)
آیا من دیروز فوتبال بازی كردم؟
 

 

  تمرین :
1 – برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید
 

1. when …………..?
I visited the doctor last week.
پاسخ : when did you visit the doctor?


در هنگام سؤالی كردن از فعل كمكی did استفاده می شود و فعل اصلی جمله (visited) به حالت اول خودش برمی گردد.

 

2 . Where………………?
We went to shiraz last summer.
پاسخ: where did you go last summer?


مانند مثال بالا از فعل كمكی did استفاده كرده ایم و فعل اصلی جمله (went) به حالت اول خودش (go) بر می گردد.

 

3. …………..?
Yes , I bought a nes shirt .
پاسخ : Did you buy a new shirt?


از فعل كمكی did برای سؤال كردن استفاده می كنیم و فعل اصلی جمله (bought) به حالت اول خودش (buy) بر می گردد.

 

4. ……………..?
No, she didn't give me the dictionary.
پاسخ : Did she give the dictionary?


برای سؤال ساخن از did در اول جمله استفاده می شود و فعل به صورت اول خدش استفاده می شود. 
 

 

  2 – پاسخ صحیح را انتخاب كنید.
 

1. He ……some cheese yesterday morning.(get – got – gets)


پاسخ : got صحیح است چون جمله مربوط به زمان گذشته (yesterday morning) می باشد. got گذشته get‌است.

 

2. Mina helped her mother ………(last night – tomorrow – today)


پاسخ :last night صحیح است چون جمله مربوط به زمان گذشته است و فعل helped در آن استفاده شده است باید قید زمان گذشته به كار ببریم.

 

3. Ali …….his homework at school yesterday.(did-does- don't)


پاسخ : did صحیح است چون در جمله قید زمان گذشته yesterday استفاده شده است. Did در اینجا فعل اصلی جمله و گذشته do می باشد. 
 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:31 ب.ظ
ロレックスコピー激安_ロレックス偽物(N級品)
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:20 ب.ظ
What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable knowledge on the topic of unexpected emotions.
دوشنبه 5 تیر 1396 07:29 ق.ظ
Good day very nice site!! Guy .. Beautiful .. Superb ..

I'll bookmark your web site and take the feeds also?

I am glad to find numerous helpful info right here within the publish, we'd like work out more strategies in this regard, thank you for sharing.
. . . . .
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:23 ب.ظ
It's awesome in support of me to have a site,
which is good in favor of my knowledge. thanks admin
یکشنبه 3 آذر 1392 04:35 ب.ظ
خخخخخخخخخخخخ
خوب بید
چهارشنبه 22 آبان 1392 05:05 ب.ظ
مرسی .براتون آرزوی موفقیت میکنم.فقط کاش یه کم مثالها کم بود وخسته کننده نبود
دوشنبه 11 دی 1391 02:36 ب.ظ
مرسی عالی بود خیلی کمکم کرد
دوشنبه 20 آذر 1391 05:04 ب.ظ
دمت گرم پسر
دوشنبه 20 آذر 1391 05:01 ب.ظ
دستتان واقعا درد نکند واقعا که عالی بود وحرفی نداشت.
دوشنبه 20 آذر 1391 04:58 ب.ظ
خخخخخییییلللییی عالیبود
جمعه 10 آذر 1391 07:27 ب.ظ
بابت زحماتتون از شما متشكرم/
شما خیلی به من كمك كردید و واقعا عاااااااااااالی بود.
جمعه 26 آبان 1391 12:10 ب.ظ
gfuitgytfhu83mnbufury3otutjlj['ggegjebn,m.
جمعه 26 آبان 1391 12:06 ب.ظ
توضیح بیشتری بدین...
پنجشنبه 27 مهر 1391 09:50 ب.ظ
دستت درد نکنه...منو از یک کابوس بزرگ خلاص کردی...بوووووووس
جمعه 11 فروردین 1391 08:03 ب.ظ
گرامرخیلی سخته
شنبه 3 دی 1390 10:20 ق.ظ
نترس بابا دختر نیستم اسمم ساسان .
شنبه 3 دی 1390 10:01 ق.ظ
معلو مه خیلی عصبانی هستی . منظورم متنتون بود بی جنبه
حمید رضا نه عصبانی نیستم داداش نظرتو دادی منم نظرمو دادم.اگه نا راحت شدی ببخشید.i am sorry.
یکشنبه 20 آذر 1390 09:56 ق.ظ
پس چی شد جواب ندادی
حمید رضا چی ناقصه؟عکس جتلی رو می خوای واست بزارم؟می خوای بخوا *نمی خوای نخوا
شنبه 19 آذر 1390 10:04 ق.ظ
ببخشید شما اهل کجایید
شنبه 19 آذر 1390 09:58 ق.ظ
خیلی ناقصه عکستون هم جالب نیست
یکشنبه 8 خرداد 1390 07:18 ب.ظ
alie............................
all right!
thanks for everything
دوشنبه 8 فروردین 1390 10:33 ق.ظ
عالی بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :