تبلیغات
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی - داستان شلوار لی به انگلیسی با ترجمه
 
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-همه چیز از زبان انگلیسی
درباره وبلاگ


شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-پارسییانشعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه--یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-

مدیر وبلاگ : حمید رضا
نظرسنجی
چه نوع مطلب؟
The year is 1853, and the palace is California. People are coming to California from many countries. They are looking for gold. They think that they are going to get
rich. Levi Strauss is one of these people .He’s twenty-four years old, and he too want to get rich .He is from Germany. He has cloth from Germany to make tents for the gold miners

A man asks him: What are you going to do with that cloth

Strauss answers: I’m going to make tents

The man says: I don’t need a tent, but I want a strong pair of pants. Look at my pants they’re full of holes

Levi makes a pair of pants from the strong cloth. The man is happy with the pants. They’re a big success. Soon everyone wants a pair of pants just like the man’s pair. Levi makes one more, ten more hundreds more thousands more. That’s the history of your jeans


سال 1853  مردم از برخی کشورها به کالیفرنیا می آمدند.آنها به دنبال طلا میگشتند.آنها به پولدار شدن فکر میکردند.لیوای استروس یکی از آنها بود.او 24 سال داشت و آلمانی تبار بود و نیز مانند بقیه به دنبال پولدار شدن و کشف طلا...

 او پارچه ای از کشور آلمان برای ساخت چادر (خیمه گاه) در معدن طلا با خود آورده بود.

مردی از او پرسید: میخواهی با این پارچه چه کار کنی؟

او گفت: میخواهم چادر (خیمه گاه) بسازم.

مرد گفت: من به چادر نیاز ندارم اما من یک شلوار خیلی مقاوم لازم دارم!

شلوار من رو نگاه کن.پر از سوراخ است!

 لیوای استروس شلواری از آن پارچه ی مقاوم ساخت.آن مرد بابت شلوار خوشحال شد. آنها به یک موفقیت بزرگ دست پیدا کردند.به زودی تک تک مردم خواستار شلواری فقط با جنس آن پارچه ی آلمانی شدند! لیوای از آن شلوار ده ها ، صد ها و هزار ها ساخت. و این بود داستان ساخت و پیدایش شلوار جین شما!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 تیر 1398 10:48 ب.ظ

Beneficial posts. Regards!
cialis generique cialis prices in england low dose cialis blood pressure generic cialis review uk side effects for cialis cialis therapie prix cialis once a da viagra vs cialis ou trouver cialis sur le net cialis soft tabs for sale
یکشنبه 2 تیر 1398 07:26 ق.ظ

Thank you. Very good information!
generic cialis at the pharmacy cialis dosage amounts cialis patentablauf in deutschland what is cialis cialis side effects dangers cialis 20mg cialis generico lilly discount cialis cialis prezzo di mercato generic cialis in vietnam
جمعه 31 خرداد 1398 11:07 ب.ظ

With thanks. I appreciate this.
cialis with 2 days delivery we use it cialis online store cialis kaufen bankberweisung cialis 20mg prix en pharmacie try it no rx cialis where cheapest cialis cialis australian price we like it cialis price wow look it cialis mexico cialis canadian drugs
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:07 ب.ظ

You have made your position extremely nicely..
cialis 30 day sample acheter du cialis a geneve the best choice cialis woman cialis rezeptfrei sterreich cialis pills price each cialis coupons printable prezzo di cialis in bulgaria generic cialis soft gels cialis professional yohimbe cialis vs viagra
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:03 ق.ظ

Nicely expressed indeed! .
cialis daily prezzo di cialis in bulgaria female cialis no prescription buy cialis online legal viagra vs cialis generic cialis pro cialis pills cialis kaufen cialis kamagra levitra buy generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:16 ق.ظ

Many thanks, Excellent stuff.
compare prices cialis uk cialis usa cost generic cialis at the pharmacy cialis e hiv cialis para que sirve sublingual cialis online purchasing cialis on the internet american pharmacy cialis where to buy cialis in ontario walgreens price for cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:02 ق.ظ

Reliable material. Thanks.
tadalafil 20 mg cialis without a doctor's prescription only best offers 100mg cialis price cialis wal mart pharmacy buy cialis online cheapest side effects for cialis safe dosage for cialis cialis price in bangalore try it no rx cialis where to buy cialis in ontario
شنبه 25 خرداد 1398 06:03 ق.ظ

Seriously tons of helpful tips.
cialis herbs cialis pills cialis 10 doctissimo 40 mg cialis what if i take the best choice cialis woman cialis 5mg cialis diario compra american pharmacy cialis cialis 20 mg cut in half cialis arginine interactio
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:19 ب.ظ

Beneficial information. Thank you!
no prescription cialis cheap prices for cialis 50mg how to purchase cialis on line usa cialis online cialis pas cher paris cialis cuantos mg hay cialis 20mg preis cf cialis per paypa cialis 20mg preis cf cialis name brand cheap
شنبه 18 خرداد 1398 10:56 ق.ظ

Amazing quite a lot of excellent data!
generico cialis mexico acheter cialis meilleur pri cialis kamagra levitra cialis en mexico precio cialis without a doctor's prescription generic cialis at walmart rezeptfrei cialis apotheke generic cialis 20mg uk cialis vs viagra dose size of cialis
شنبه 31 فروردین 1398 08:56 ب.ظ
スーパーコピーN級品ブランドコピー、スーパーコピーブランド専門店
شنبه 31 فروردین 1398 08:56 ب.ظ
人気スポーツブランドコピーリュックサック からエルメスコピーに最適なリュックがブランドレプリカ専門店に登場
شنبه 31 فروردین 1398 08:55 ب.ظ
スーパーコピーブランド、素晴らしいスーパーコピー時計激安
شنبه 31 فروردین 1398 08:54 ب.ظ
会社概要 流行や人気モデルの最新情報など、憧れのブランド全部満載しております。弊社は大人気な一流
شنبه 24 فروردین 1398 05:14 ق.ظ

Seriously lots of good facts.
canada drug pharmacy drugs for sale in canada buy viagrow canada online pharmacies canadian online pharmacies drugs for sale usa pharmacy canada 24 drugs for sale deep web canadian drugstore online pharmacies mexico
جمعه 16 آذر 1397 11:39 ق.ظ

You revealed this very well!
cialis 20 mg brand cialis generic cialis prices cialis generic usa cialis online bulk cialis cialis billig cialis purchasing try it no rx cialis cialis 20mg preis cf
سه شنبه 13 آذر 1397 08:20 ق.ظ

Appreciate it! Numerous write ups!

cialis prezzo in linea basso safe site to buy cialis online cialis en mexico precio cialis generisches kanada prezzo di cialis in bulgaria cialis side effects 40 mg cialis what if i take opinioni cialis generico cialis pills price each buy cialis uk no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 08:22 ب.ظ

This is nicely said. .
recommended site cialis kanada cialis 20mg prix en pharmacie cialis official site canadian discount cialis we choice cialis uk costo in farmacia cialis callus dose size of cialis when can i take another cialis acheter cialis meilleur pri
دوشنبه 12 آذر 1397 08:00 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
rezeptfrei cialis apotheke buy name brand cialis on line buy brand cialis cheap cialis 200 dollar savings card cialis super acti cialis baratos compran uk cialis sans ordonnance we like it cialis soft gel cialis from canada non 5 mg cialis generici
یکشنبه 11 آذر 1397 07:54 ب.ظ

Awesome data. Many thanks.
discount cialis precios de cialis generico cialis vs viagra cost of cialis cvs generic cialis at the pharmacy cost of cialis per pill we like it cialis soft gel tadalafil tablets bulk cialis we choice free trial of cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:30 ق.ظ

Superb data. Many thanks!
trusted tabled cialis softabs cialis with 2 days delivery generic for cialis cialis prices in england buy cheap cialis in uk cialis e hiv precios cialis peru how much does a cialis cost order a sample of cialis precios cialis peru
شنبه 10 آذر 1397 08:14 ب.ظ

Thank you. Valuable information.
cialis australian price buying brand cialis online cialis rezeptfrei sterreich cialis tablets for sale cialis sicuro in linea 200 cialis coupon cialis prices in england generic cialis review uk tadalafil 20mg cialis dose 30mg
شنبه 10 آذر 1397 07:08 ق.ظ

This is nicely expressed. !
cialis australian price recommended site cialis kanada click here take cialis prices for cialis 50mg rezeptfrei cialis apotheke cialis super acti free cialis we like it safe cheap cialis tarif cialis france cialis official site
جمعه 9 آذر 1397 08:04 ق.ظ

Appreciate it. Lots of postings.

acquisto online cialis click here take cialis cialis alternative cialis kamagra levitra viagra cialis levitra buying cialis in colombia cialis prezzo al pubblico cialis with 2 days delivery cialis online napol cialis generico
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:34 ق.ظ

Point nicely taken!.
cialis australia org achat cialis en suisse tarif cialis france acquisto online cialis get cheap cialis look here cialis order on line get cheap cialis cialis online cialis italia gratis cialis pills
چهارشنبه 11 مهر 1397 06:20 ق.ظ

Terrific forum posts. Cheers!
acheter du cialis a geneve callus cialis e hiv deutschland cialis online achat cialis en itali cialis et insomni no prescription cialis cheap cialis farmacias guadalajara cialis lilly tadalafi buying brand cialis online
یکشنبه 1 مهر 1397 07:25 ق.ظ

Amazing material, Appreciate it.
online pharmacies india canadian pharmaceuticals nafta canada medications buy canadian drugs canadian online pharmacy canadian pharmacies that ship to us canadian prescriptions online canadian government approved pharmacies online pharmacies tech school online pharmacies of canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:05 ق.ظ

Cheers. Plenty of tips.

when can i take another cialis cialis dosage amounts cialis prezzo in linea basso we recommend cialis info viagra or cialis acheter cialis meilleur pri cialis coupons printable cialis authentique suisse side effects of cialis prezzo di cialis in bulgaria
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:44 ب.ظ

Great content. Thanks.
viagra online pharmacy viagra buy viagra buy viagra pharmacy vigra viagra pharmacy viagra buy viagra online canadian pharmacy how to buy viagra viagra generic where to buy generic viagra online viagra online pharmacy viagra buy viagra buy viagra brand online
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:11 ق.ظ

Amazing a lot of excellent tips!
cialis 10mg prix pharmaci ou acheter du cialis pas cher import cialis cialis professional yohimbe miglior cialis generico viagra vs cialis vs levitra tadalafil 20mg price cialis wal mart pharmacy prix cialis once a da generic cialis at walmart
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :