تبلیغات
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی - داستان نامه ای به خدا به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی
 
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-همه چیز از زبان انگلیسی
درباره وبلاگ


شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-پارسییانشعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه--یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-

مدیر وبلاگ : حمید رضا
نظرسنجی
چه نوع مطلب؟
نامه ای به خدا

The letter to God


There was a man who worked for the Post Office whose job it was to process all the mail that had illegible addresses.
One day, a letter came addressed in a shaky handwriting to God with no actual address.
He thought he should open it to see what it was about. The letter read

مردی برای یک اداره پست کار می کرد که مسئول رسیدگی به نامه هایی که آدرس نا معلوم داشتند بود.
یك روز متوجه نامه ای شد كه روی پاكت آن با خطی لرزان نوشته شده بود نامه‌ای به خدا !
با خودش فكر كرد بهتر است نامه را باز كرده و بخواند.در نامه این طور نوشته شده بود:

......................................................
Dear God,
I am an 83 year old widow, living on a very small pension. Yesterday someone stole my purse.
It had $100 in it, which was all the money i had until my next pension check.
Next Sunday is Christmas, and I had invited two of my friends over for dinner.
Without that money, I have nothing to buy food with.
I have no family to turn to, and you are my only hope. Can you please help me

خدای عزیزم
بیوه زنی هشتادوسه ساله هستم كه زندگی ام با حقوق نا چیز باز نشستگی می‌گذرد. دیروز یك نفر كیف مرا كه صد دلار در آن بود دزدید.
این تمام پولی بود كه تا پایان ماه باید خرج می‌كردم.
یكشنبه هفته دیگر عید است و من دو نفر از دوستانم را برای شام دعوت كرده‌ام،
اما بدون آن پول چیزی نمی‌توانم بخرم.
هیچ كس را هم ندارم تا از او پول قرض بگیرم . تو ای خدای مهربان تنها امید من هستی می تونی من كمك كنی؟

......................................................
The postal worker was touched. He showed the letter to all the other workers.
Each one dug into his or her wallet and came up with a few dollars.
By the time he made the rounds, he had collected $96, which they put into an envelope and sent to the woman.
The rest of the day, all the workers felt a warm glow thinking of Edna and the dinner she would be able to share with her friends.
Christmas came and went. A few days later, another letter came from the same old lady to God.
All the workers gathered around while the letter was opened. It read:

كارمند اداره پست خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و نامه را به سایر همكارانش نشان داد.
نتیجه این شد كه همه آنها جیب خود را جستجو كردند و هر كدام چند دلاری روی میز گذاشتند.
در پایان نودوشش دلار جمع شد و برای پیرزن فرستادند …
همه كارمندان اداره پست از اینكه توانسته بودند كار خوبی انجام دهند خوشحال بودند.
عید به پایان رسید و چند روزی از این ماجرا گذشت، تا این كه نامه دیگری از آن پیرزن به اداره پست رسید كه روی آن نوشته شده بود: نامه‌ای به خدا !
همه كارمندان جمع شدند تا نامه را باز كرده و بخوانند. مضمون نامه چنین بود :

......................................................
Dear God,
How can I ever thank you enough for what you did for me? Because of your gift of love, I was able to fix a glorious dinner for my friends.
We had a very nice day and I told my friends of your wonderful gift. By the way, there was $4 missing.
I think it must have been those bastards at the Post Office

خدای عزیزم،
چگونه می‌توانم از كاری كه برایم انجام دادی تشكر كنم. با لطف تو توانستم شامی ‌عالی برای دوستانم مهیا كرده و روز خوبی را با هم بگذرانیم.
من به آنها گفتم كه چه هدیه خوبی برایم فرستادی. البته چهار دلار آن كم بود كه مطمئنم كارمندان اداره پست آن را برداشته‌اند!
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 31 فروردین 1398 12:54 ب.ظ
即日発送の通販も好評です。ブランドコピー 激安、コピーブランド、スーパーコピーブランド(N級品)通販販売専門ショップ!
پنجشنبه 10 اسفند 1396 09:29 ب.ظ
این سایت واقعا اطلاعات و اطلاعات مورد نیاز در مورد این موضوع دارد
نمی دانست چه کسی بپرسد
یکشنبه 6 اسفند 1396 09:41 ب.ظ
هی فقط می خواست به شما سرعتی سریع بدهد
به نظر می رسد متن در پست شما در حال اجرا است
صفحه نمایش در فایرفاکس. من مطمئن نیستم که آیا این یک مسئله قالب بندی است یا چیزی برای سازگاری با مرورگر، اما من
فکر کردم که می خواهم پست بگذارم تا بفهمم طرح بندی عالی است
گرچه! امیدوارم مشکل به زودی حل شود. خیلی ممنون
جمعه 4 اسفند 1396 04:34 ق.ظ
من کاملا سایت خود را دوست دارم.. رنگ های عالی و تم.
آیا خودتان این وب سایت را ساختید؟ لطفا به من پاسخ دهید
تلاش برای ایجاد وب سایت بسیار خود من و دوست دارم یاد بگیرند که در آن شما از این
یا موضوع موضوع نامیده می شود. قدردانی آن
سه شنبه 1 اسفند 1396 12:30 ق.ظ
سلام به همه، چطور است، من فکر می کنم هر کس در حال گرفتن است
بیشتر از این صفحه وب، و نظرات شما برای طراحی خوب است
بینندگان جدید
دوشنبه 16 بهمن 1396 05:30 ب.ظ
هنگامی که من در ابتدا نظر خود را ترک کردم، به نظر میرسد که روی آن کلیک کردهام
در هنگام نوشتن نظرات جدید اضافه-چک کن و از حالا به هر زمان که یک نظر اضافه شود
من 4 ایمیل با همین نظر را دریافت می کنم. باید وجود داشته باشد
روش آسان شما می توانید من را از آن سرویس حذف کنید؟
به سلامتی!
چهارشنبه 27 دی 1396 10:17 ب.ظ
به خاطر اینکه من واقعا علاقمند به خواندن پست این صفحه وب روزانه هستم، چه چیزی برای همه است.
این مواد خوب را حمل می کند.
شنبه 13 آبان 1396 05:53 ب.ظ
من مطالب زیادی در مورد دوستداران وبلاگنویسی خوانده ام اما این نوشتار واقعا یک مقاله خوب است،
نگه داشتن آن
دوشنبه 8 آبان 1396 04:22 ب.ظ
روش عالی برای توضیح دادن، و بخش خوبی از نوشتن برای دریافت اطلاعات
در مورد موضوع ارائه من، که من
می خواهم به کالج بروم.
دوشنبه 8 آبان 1396 01:33 ب.ظ
اطلاعات ارزشمند خوشبختم من وب سایت شما را به طور تصادفی پیدا کردم و من هستم
شوکه شده چرا این تصادف پیش از آن اتفاق افتاده است!
من آن را نشانه گذاری کردم
یکشنبه 30 مهر 1396 12:54 ق.ظ
من وبلاگ شما را دوست دارم.. رنگ های بسیار زیبا و تم. آیا این را ایجاد کردید؟
وب سایت خودتان یا کسی را استخدام کردید که این کار را برای شما انجام دهد؟

Plz پاسخ من به دنبال طراحی وبلاگ من و دوست دارم
برای پیدا کردن که در آن شما این را از. با تشکر
یکشنبه 16 مهر 1396 08:33 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but
your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your
site to come back in the future. All the best
دوشنبه 10 مهر 1396 11:27 ب.ظ
خیلی خوب بود ممنون
سه شنبه 17 مرداد 1396 06:45 ق.ظ
Saved as a favorite, I love your web site!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:03 ق.ظ
You actually make it seem so easy along with your presentation but I to find this matter to be actually one thing that I think I'd never understand.
It seems too complex and extremely broad for me.

I am looking ahead on your subsequent submit, I will attempt to get the hang of
it!
شنبه 23 اردیبهشت 1396 08:58 ق.ظ
I am sure this article has touched all the internet users, its really really good paragraph on building up new
webpage.
شنبه 12 دی 1394 03:05 ب.ظ
بسیار زیبا
شنبه 12 دی 1394 02:59 ب.ظ
افتضاه
سه شنبه 1 بهمن 1392 02:56 ب.ظ
kheili ghashang bod va kheili be man komak kard merc az hameeeee
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :