تبلیغات
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی - یک شعر زیبا به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی
 
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-همه چیز از زبان انگلیسی
درباره وبلاگ


شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-پارسییانشعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه--یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-

مدیر وبلاگ : حمید رضا
نظرسنجی
چه نوع مطلب؟
بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comI know you won't come back

می دانم که دیگر  باز  نخواهی گشت

Everything that was .Time has left is behind

هر چه که بود دیگه گذشته و زمان اونو پشت سر گذاشته

I know that you won't return

 می دانم که دیگر  باز  نخواهی گشت

What happened between us?

اون چیزی که بین ما اتفاق افتاد

Will never be repeated

دیگه هرگز تکرار نخواهد شد

Even when a thousand years pass

حتی اگه هزار سال هم بگذره ,

It won't be enough to fade you away and to forget.

کافی نیست واسه فراموش کردنت و خاطراتت رو از ذهنم محو کردن

And now I'm here

و اکنون من اینجا هستم

Trying to turn valleys into cities

تلاش می کنم که دره ها را به شهرها بدل کنم

Mixing the sky with the sea.

آسمان و دریاها را در هم بیامیزم

I know I let you escape,

می دونم که من اجازه دادم و باعث شدم که از من بگریزی

I know I lost you

می دونم که تو رو از دست دادم

Nothing can be the same;

هیچ چیز دوباره مث قبل نمی شه

A millennium could be enough for you to forgive

هزار سال میتونه کافی باشه که منو ببخشی

I'm here, loving you

من اینجا هستم، عاشق تو

Suffocating, in photographs and scrapbooks,

از نفس افتاده زیر باری از عکس ها و آلبوم ها

In objects and mementos

وسایل و خاطرات لحظات با تو بودن

Can't comprehend

نمی تونم درک کنم

I am driving myself mad

دارم دیوانه می شم

Changing a foot for My own face

و دست و پامو گم کرده ام

The letters I wrote,

نامه هایی که نوشتم

I never sent

هرگز نفرستادم

It's all the matter of time and faith

مهم ، گذشت زمان است و وفاداری من به تو

A millennium with another thousand years...

و این که هزار هزار  سال

Are enough to love?

کافی است برای عشق ورزیدن

If you still think something of me...

اگر هنوز درباره من فکر می کنی

You know I'm still waiting for you...

مطمئنا می دانی که هنوز منتظر تو هستم

 By bye with a big smile

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 تیر 1398 09:06 ق.ظ

Fantastic posts. Many thanks!
cialis cost cialis e hiv online cialis when can i take another cialis cialis price in bangalore cialis generique wow cialis 20 enter site 20 mg cialis cost cialis uk il cialis quanto costa
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:11 ب.ظ

Great info. With thanks!
buy original cialis cialis prezzo in linea basso acquisto online cialis dosagem ideal cialis online prescriptions cialis cialis dose 30mg cialis tablets we choice cialis pfizer india cialis kaufen bankberweisung cialis official site
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:09 ق.ظ

You definitely made the point!
wow cialis 20 cialis australia org cialis usa cost sublingual cialis online buying brand cialis online acquisto online cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis price thailand estudios de cialis genricos pastillas cialis y alcoho
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:33 ق.ظ

Wonderful information. Appreciate it.
we use it cialis online store cialis 5 mg funziona price cialis best cialis 20 mg effectiveness cialis 30 day sample tadalafil 20 mg cialis professional yohimbe american pharmacy cialis brand cialis generic price cialis wal mart pharmacy
شنبه 25 خرداد 1398 07:53 ق.ظ

You've made your point!
when can i take another cialis order generic cialis online cialis generico en mexico cialis 20 mg effectiveness tadalafil generic ou trouver cialis sur le net trusted tabled cialis softabs cialis professional yohimbe generic low dose cialis tadalafil tablets
جمعه 24 خرداد 1398 05:46 ب.ظ

Well expressed certainly! !
cialis kaufen bankberweisung cialis 5 mg schweiz tarif cialis france viagra cialis levitra cialis sale online only best offers 100mg cialis cialis savings card cialis from canada cialis online nederland cialis dose 30mg
جمعه 24 خرداد 1398 03:03 ق.ظ

Cheers! Good information.
acheter du cialis a geneve achat cialis en europe cuanto cuesta cialis yaho weblink price cialis cuanto cuesta cialis yaho comprar cialis navarr cialis online napol cialis venta a domicilio cialis herbs cialis free trial
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:14 ب.ظ

Appreciate it, Plenty of posts!

generic cialis pill online cialis mit grapefruitsaft look here cialis order on line interactions for cialis recommended site cialis kanada cialis daily dose generic 5 mg cialis pharmacie en ligne side effects of cialis online prescriptions cialis recommended site cialis kanada
شنبه 24 فروردین 1398 09:07 ق.ظ

You mentioned it perfectly!
canadian pharmacies online prescriptions order canadian prescriptions online good canadian online pharmacies aarp recommended canadian online pharmacies canada pharmaceuticals online no 1 canadian pharcharmy online canadian pharmacycanadian pharmacy drugs for sale in mexico are canadian online pharmacies safe best canadian pharmacies online
یکشنبه 18 فروردین 1398 09:42 ق.ظ
シャネル財布コピー(N級品)通販優良専門店!激安ブランドのスーパーコピー専門販売ショップ
جمعه 16 آذر 1397 12:59 ب.ظ

You actually said it well!
cialis wir preise cialis kaufen bankberweisung i recommend cialis generico cialis per paypa tadalafil tablets dose size of cialis cialis pills cialis 5 effetti collaterali cialis 20 mg effectiveness cialis bula
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:11 ق.ظ

Regards! Lots of information!

look here cialis cheap canada achat cialis en europe cialis 10mg prix pharmaci recommended site cialis kanada we recommend cialis best buy purchase once a day cialis cialis diario compra cialis 20 mg cut in half tadalafilo cialis en mexico precio
سه شنبه 13 آذر 1397 08:44 ق.ظ

Kudos! Good stuff.
cialis dosage amounts canadian cialis cialis efficacit cialis australia org cialis daily dose generic buy cialis online trusted tabled cialis softabs cialis dosage cialis ahumada cialis cipla best buy
دوشنبه 12 آذر 1397 08:51 ب.ظ

Truly a good deal of excellent tips!
dose size of cialis legalidad de comprar cialis wow cialis tadalafil 100mg tadalafil tablets cialis prezzo in linea basso estudios de cialis genricos cialis australian price generic cialis review uk we use it cialis online store cialis cuantos mg hay
شنبه 10 آذر 1397 08:35 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
only now cialis 20 mg we recommend cheapest cialis cost of cialis cvs cialis authentique suisse buy cialis online how do cialis pills work cialis preise schweiz cost of cialis cvs click now buy cialis brand we recommend cheapest cialis
جمعه 9 آذر 1397 08:18 ق.ظ

With thanks, I appreciate it!
cialis 05 cialis 5 mg generic cialis at walmart cialis 5 mg buy generic cialis tadalafil rezeptfrei cialis apotheke click now buy cialis brand cialis generic cialis online napol enter site natural cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:11 ب.ظ

You actually suggested that exceptionally well.
cialis wir preise when can i take another cialis click now buy cialis brand venta de cialis canada best generic drugs cialis cialis venta a domicilio cialis online enter site 20 mg cialis cost cialis 20mg only best offers 100mg cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:36 ق.ظ

Nicely put. Regards!
cialis generico buy cialis online cheapest we choice free trial of cialis cialis canada on line price cialis wal mart pharmacy cost of cialis cvs generic cialis review uk cialis prezzo al pubblico cialis qualitat cialis generico en mexico
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:49 ب.ظ

This is nicely said. .
cialis pills in singapore brand cialis nl india cialis 100mg cost costo in farmacia cialis click now buy cialis brand only best offers 100mg cialis wow cialis tadalafil 100mg we recommend cialis info cialis italia gratis cialis 20 mg cost
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:02 ق.ظ

Really many of excellent information.
interactions for cialis prezzo cialis a buon mercato click here cialis daily uk ou trouver cialis sur le net buy cheap cialis in uk canadian cialis cialis cost we use it cialis online store cialis generika viagra vs cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 11:59 ق.ظ

Superb information. Appreciate it.
cialis preise schweiz low dose cialis blood pressure 5 mg cialis coupon printable buy online cialis 5mg legalidad de comprar cialis cialis tablets for sale cialis patentablauf in deutschland price cialis best cialis online deutschland deutschland cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 09:49 ق.ظ

Incredible many of useful advice!
callus overnight cialis tadalafil india cialis 100mg cost cialis 5mg we recommend cheapest cialis when can i take another cialis price cialis per pill buy cialis online acquistare cialis internet cialis australian price
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:36 ب.ظ

Terrific information. With thanks.
buying viagra online online pharmacy sildenafil buy prescription viagra how do i buy viagra buy real viagra online cheap get a prescription online for viagra buy discount viagra cheap viagra buy viagra online no prescription where can i buy viagra safely online
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:12 ب.ظ

Incredible all kinds of valuable knowledge!
we choice free trial of cialis cialis 20 mg precios de cialis generico cialis 05 cialis tablets cialis kaufen safe site to buy cialis online rezeptfrei cialis apotheke sialis cialis pills price each
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:50 ب.ظ

Thanks a lot! Quite a lot of info!

cialis online interactions for cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis 20mg prix en pharmacie buy brand cialis cheap are there generic cialis cialis online nederland cialis cost cialis from canada cialis diario compra
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:30 ق.ظ

Superb material. Thanks.
uk online pharmacy viagra uk viagra viagra online purchase sildenafil or viagra can you buy viagra without prescription where can i get viagra prescription viagra tablets online purchase sildenafil tablets online where can i buy viagra uk buy online pharmacy
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:07 ق.ظ

You suggested that wonderfully!
cialis venta a domicilio buy cialis cheap 10 mg buy brand cialis cheap i recommend cialis generico recommended site cialis kanada buy original cialis cialis cost brand cialis generic cialis 100mg suppliers cialis for sale in europa
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:25 ب.ظ

Excellent data. Thanks!
cialis 5 mg funziona we use it cialis online store tadalafil generic cialis generika generic cialis 20mg uk tesco price cialis cialis 100mg suppliers sublingual cialis online cialis alternative tadalafil 20 mg
جمعه 21 اردیبهشت 1397 07:19 ب.ظ
онлайн кредит без отказа украина
швидко гроші онлайн на карту
круглосуточный займ
займ на карту украина
займ срочно без отказов и проверок украина
кредиты онлайн рейтинг
кредит на карту онлайн круглосуточно
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:58 ب.ظ

Great data. Kudos.
vaigra where to buy viagra without a prescription viagra without presc uk viagra online with a prescription where to order viagra online buy viagra online order viagra cheap levitra buy cheap viagra pills online buy viagra online without prescription with overnight delivery cheap levitra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :