تبلیغات
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی - یک شعر زیبا به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی
 
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-همه چیز از زبان انگلیسی
درباره وبلاگ


شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-پارسییانشعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه--یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-

مدیر وبلاگ : حمید رضا
نظرسنجی
چه نوع مطلب؟
بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comI know you won't come back

می دانم که دیگر  باز  نخواهی گشت

Everything that was .Time has left is behind

هر چه که بود دیگه گذشته و زمان اونو پشت سر گذاشته

I know that you won't return

 می دانم که دیگر  باز  نخواهی گشت

What happened between us?

اون چیزی که بین ما اتفاق افتاد

Will never be repeated

دیگه هرگز تکرار نخواهد شد

Even when a thousand years pass

حتی اگه هزار سال هم بگذره ,

It won't be enough to fade you away and to forget.

کافی نیست واسه فراموش کردنت و خاطراتت رو از ذهنم محو کردن

And now I'm here

و اکنون من اینجا هستم

Trying to turn valleys into cities

تلاش می کنم که دره ها را به شهرها بدل کنم

Mixing the sky with the sea.

آسمان و دریاها را در هم بیامیزم

I know I let you escape,

می دونم که من اجازه دادم و باعث شدم که از من بگریزی

I know I lost you

می دونم که تو رو از دست دادم

Nothing can be the same;

هیچ چیز دوباره مث قبل نمی شه

A millennium could be enough for you to forgive

هزار سال میتونه کافی باشه که منو ببخشی

I'm here, loving you

من اینجا هستم، عاشق تو

Suffocating, in photographs and scrapbooks,

از نفس افتاده زیر باری از عکس ها و آلبوم ها

In objects and mementos

وسایل و خاطرات لحظات با تو بودن

Can't comprehend

نمی تونم درک کنم

I am driving myself mad

دارم دیوانه می شم

Changing a foot for My own face

و دست و پامو گم کرده ام

The letters I wrote,

نامه هایی که نوشتم

I never sent

هرگز نفرستادم

It's all the matter of time and faith

مهم ، گذشت زمان است و وفاداری من به تو

A millennium with another thousand years...

و این که هزار هزار  سال

Are enough to love?

کافی است برای عشق ورزیدن

If you still think something of me...

اگر هنوز درباره من فکر می کنی

You know I'm still waiting for you...

مطمئنا می دانی که هنوز منتظر تو هستم

 By bye with a big smile

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:36 ب.ظ

Terrific information. With thanks.
buying viagra online online pharmacy sildenafil buy prescription viagra how do i buy viagra buy real viagra online cheap get a prescription online for viagra buy discount viagra cheap viagra buy viagra online no prescription where can i buy viagra safely online
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:12 ب.ظ

Incredible all kinds of valuable knowledge!
we choice free trial of cialis cialis 20 mg precios de cialis generico cialis 05 cialis tablets cialis kaufen safe site to buy cialis online rezeptfrei cialis apotheke sialis cialis pills price each
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:50 ب.ظ

Thanks a lot! Quite a lot of info!

cialis online interactions for cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis 20mg prix en pharmacie buy brand cialis cheap are there generic cialis cialis online nederland cialis cost cialis from canada cialis diario compra
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:30 ق.ظ

Superb material. Thanks.
uk online pharmacy viagra uk viagra viagra online purchase sildenafil or viagra can you buy viagra without prescription where can i get viagra prescription viagra tablets online purchase sildenafil tablets online where can i buy viagra uk buy online pharmacy
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:07 ق.ظ

You suggested that wonderfully!
cialis venta a domicilio buy cialis cheap 10 mg buy brand cialis cheap i recommend cialis generico recommended site cialis kanada buy original cialis cialis cost brand cialis generic cialis 100mg suppliers cialis for sale in europa
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:25 ب.ظ

Excellent data. Thanks!
cialis 5 mg funziona we use it cialis online store tadalafil generic cialis generika generic cialis 20mg uk tesco price cialis cialis 100mg suppliers sublingual cialis online cialis alternative tadalafil 20 mg
جمعه 21 اردیبهشت 1397 07:19 ب.ظ
онлайн кредит без отказа украина
швидко гроші онлайн на карту
круглосуточный займ
займ на карту украина
займ срочно без отказов и проверок украина
кредиты онлайн рейтинг
кредит на карту онлайн круглосуточно
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:58 ب.ظ

Great data. Kudos.
vaigra where to buy viagra without a prescription viagra without presc uk viagra online with a prescription where to order viagra online buy viagra online order viagra cheap levitra buy cheap viagra pills online buy viagra online without prescription with overnight delivery cheap levitra
شنبه 18 فروردین 1397 10:07 ب.ظ

Terrific material. With thanks!
cialis generico milano cialis prezzo di mercato cialis generique 5 mg rx cialis para comprar tesco price cialis cialis 05 usa cialis online cialis soft tabs for sale where to buy cialis in ontario cialis generic availability
جمعه 3 فروردین 1397 12:31 ق.ظ

You've made your stand pretty clearly.!
enter site natural cialis cialis kamagra levitra how much does a cialis cost cialis professional from usa walgreens price for cialis cialis dosage cialis 5mg cialis 20 mg best price are there generic cialis tarif cialis france
شنبه 8 مهر 1396 03:04 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون. به سایت ما هم حتما سر بزنید
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:24 ق.ظ
When someone writes an paragraph he/she maintains the idea of a user
in his/her mind that how a user can be aware of it. Therefore that's why this post
is outstdanding. Thanks!
پنجشنبه 22 تیر 1396 10:11 ق.ظ
Hey very cool site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your site and take the feeds also?
I am happy to search out numerous helpful information here in the
submit, we need work out more techniques on this regard, thank
you for sharing. . . . . .
سه شنبه 20 تیر 1396 07:55 ب.ظ
Just desire to say your article is as surprising. The clarity in your
post is just great and i could assume you're an expert on this subject.
Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
Thanks a million and please carry on the gratifying
work.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 02:30 ق.ظ
Hello friends, fastidious article and fastidious arguments commented
here, I am truly enjoying by these.
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:54 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot
about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit,
but other than that, this is excellent blog.
A fantastic read. I will certainly be back.
یکشنبه 8 دی 1392 05:36 ب.ظ
سلام
برای ترجمه حرفه ای متون خود به 37 زبان زنده ی دنیا میتوانید به وب سایت موسسه ایران تایپیست مراجعه کنید
موسسه ایران تایپیست با ترجمه ی تخصصی و مترجمین کاملا متخصص در خدمت شماست
ترجمه ی تخصصی را با مترجمین متخصص موسسه ایران تایپیست تجربه کنید
تایپ و ترجمه از دست نوشته ها و فایلهای صوتی
ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه ترانه های خارجی
ترجمه زیرنویس فیلم
ترجمه با تایپ رایگان
قیمت مناسب
پشتیبانی 24 ساعته
گارانتی 72 ساعته پس از تحویل متن
برای استفاده از تخفیف از کد معرف 4307 استفاده کنید .
www.irantypist.com
09199170040
از طریق لینک زیر مستقیم و با استفاده از تخفیف ویژه میتونین ثبت سفارش ترجمه یا تایپ انجام بدین
http://irantypist.com/api/?a=4307
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 07:52 ب.ظ
ممنونم داداش خوبم فوق العاده زیبا بود....
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 07:52 ب.ظ
ممنونم داداش خوبم فوق العاده زیبا بود....
سه شنبه 10 بهمن 1391 03:17 ق.ظ
وب زیبای داری وشاد .شاد باشی
یکشنبه 18 اردیبهشت 1390 08:22 ب.ظ
jaleb bod.
یکشنبه 7 فروردین 1390 12:52 ب.ظ
Hi dear your weblog is so nice . i want to have link with you . Visit my site then tell me your ideas
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :