تبلیغات
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی - داستان انگلیسی زن ها قابل اعتماد نیستند با ترجمه فارسی
 
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-همه چیز از زبان انگلیسی
درباره وبلاگ


شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-پارسییانشعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه--یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-

مدیر وبلاگ : حمید رضا
نظرسنجی
چه نوع مطلب؟
 تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net

The family picture is on HIS desk.
Ah, a solid, responsible family man.

آقا:عکس خانواده اش روی میزش است .
اوه ,مرد خانواده دوستی است.

The family picture is on HER desk.
Umm, her family will come before her career.

خانم:عکس خانواده اش روی میزش است.
اوم, خانواده اش براش مهم تر از کارش است.

HIS desk is cluttered.
He's obviously a hard worker and a busy man.

آقا:میزش بهم ریخته است .
او یقیننا مرد کاری و مشغولی است.

HER desk is cluttered.
She's obviously a disorganised scatterbrain

خانم:میزش بهم ریخته است .
او یقیننا با ذهن مخشوشش تشکیلات رو بهم زده است.

HE is talking with his co-workers.
He must be discussing the latest deal

آقا:با همکارانش صحبت می کند.
او حتما در مورد آخرین معامله بحث می کند.

SHE is talking with her co-workers.
She must be gossiping.

خانم:با همکارانش صحبت می کند.
او احتمالا شایعه پراکنی می کند.

HE's not at his desk.
He must be at a meeting.

آقا:سر میزش نیست .
او احتمالا به یک میتینگ رفته است.

SHE's not at her desk.
She must be in the ladies' room.

خانم:در سر میزش نیست .
او باید در اتاق خانمها باشد.

HE's not in the office..
He's meeting with customers.

آقا:در اداره نیست.
او با مشتری ها میتینگ دارد.

SHE's not in the office.
She must be out shopping.

خانم:در اداره نیست.
او بیرون و برای خرید رفته است.

HE's having lunch with the boss.
He's on his way up.

آقا:با رئیس صرف ناهار دارد.
او خودش را بالا می کشد.

SHE's having lunch with the boss.
They must be having an affair.

خانم:با رئیس صرف ناهار دارد.
او احتمالا با رئیس عشق بازی دارد.

The boss criticised HIM.
He'll prove his performance.

آقا:رئیس ازش انتقاد کرده است.
او شاهکارش را ثابت خواهد کرد.

The boss criticized HER.
She'll be very upset.

خانم:رئیس ازش انتقاد کرده است.
او خیلی دگرگون خواهد شد.

HE got an unfair deal.
?Did he get angry

آقا:یک معاملهء نا مناسب انجام داده است.
آیا او عصبانی است؟


SHE got an unfair deal.
Did she cry?

خانم:یک معاملهء نا مناسب انجام داده است .
آیا او گریه می کند؟

HE's getting married.
He'll get more settled.

آقا:ازدواج کرده است.
او جایگاهش را محکم تر خواهد کرد.

SHE's getting married.
She'll get pregnant and leave.

خانم:ازدواج کرده است .
او حامله شده و اداره را ترک خواهد کرد.

10. HE's having a baby.
He'll need a raise.

آقا:صاحب بچه شده است.
او به ارتقاء درجه نیاز خواهد داشت.

SHE's having a baby.
She'll cost the company money in maternity benefits.

خانم:صاحب بچه شده است.
او پول شرکت رو برای منافع مادری خرج خواهد کرد

HE's going on a business trip.11
It's good for his career.

آقا:به یک سفر تجارتی خواهد رفت.
آن برای شغلش خوبست.

SHE's going on a business trip.
What does her husband say?

خانم:برای سفر تجارتی خواهد رفت.
شوهرش چی خواهد گفت؟!

HE's leaving for a better job.
He knows how to recognise a good opportunity.

آقا:شرکت را بخاطر یک شغل خوب ترک می کند.
او می دونه چطور فرصت خوب را تشخیص دهد.

SHE's leaving for a better job.
Women are not dependable

خانم:شرکت را بخاطر یک شغل خوب ترک می کند.
خانمها قابل اعتماد نیستند!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 27 مرداد 1398 04:20 ب.ظ
Asking questions are genuinely pleasant thing if you
are not understanding something fully, except this piece of
writing presents pleasant understanding yet.
پنجشنبه 17 مرداد 1398 08:40 ق.ظ
Peculiar article, exactly what I was looking for.
پنجشنبه 3 مرداد 1398 10:31 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog
and was curious what all is required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very internet smart so I'm not 100% certain. Any tips
or advice would be greatly appreciated. Appreciate it
یکشنبه 2 تیر 1398 03:18 ق.ظ

Adult.xyz - shorten links and earn money!
شنبه 1 تیر 1398 03:06 ب.ظ
I have read so many articles concerning the blogger lovers but this piece of writing
is in fact a nice piece of writing, keep it up.
شنبه 25 خرداد 1398 12:55 ب.ظ
This is my first time go to see at here and i am really pleassant to read all at single place.
جمعه 6 اردیبهشت 1398 06:56 ق.ظ
ブランド時計コピー、ウブロコピー時計、エルメスコピー、ルイヴィトン財布 コピー、世界一流スーパーコピー
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:12 ب.ظ
Good day! This is my first comment here so I just wanted to give
a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your articles.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same
subjects? Thank you so much!
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:04 ق.ظ
First off I want to say fantastic blog! I
had a quick question that I'd like to ask if you don't mind.
I was curious to find out how you center yourself
and clear your thoughts before writing. I have had a
tough time clearing my mind in getting my ideas out there.

I truly do take pleasure in writing however it just
seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just trying to figure out
how to begin. Any ideas or tips? Thanks!
شنبه 10 تیر 1396 08:07 ق.ظ
These are in fact wonderful ideas in about blogging.
You have touched some fastidious factors here.
Any way keep up wrinting.
دوشنبه 1 خرداد 1396 01:28 ب.ظ
I'm not sure why but this site is loading extremely slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
I'll check back later on and see if the problem still exists.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 05:39 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much
about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog.
A great read. I'll certainly be back.
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:02 ق.ظ
Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.

It will always be exciting to read content from other authors and practice something from their sites.
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:46 ق.ظ
Thanks for finally talking about >وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی - داستان انگلیسی زن
ها قابل اعتماد نیستند با ترجمه فارسی <Loved it!
جمعه 13 اردیبهشت 1392 04:00 ب.ظ
باشه.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :