تبلیغات
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی - داستان انگلیسی زن ها قابل اعتماد نیستند با ترجمه فارسی
 
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی
وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-همه چیز از زبان انگلیسی
درباره وبلاگ


شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-شعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-پارسییانشعر حافظ به زبان انگلیسی-دیکشنری انگلیسی به فارسی-داستان های انگلیسی با ترجمه-وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی-قران به زبان انگلیسی -داستا ن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی -آموزش زبان -english-داستان -همه چی درباره انگلیسی -قوائد و دستور زبان انگلیسی -موبایل-بازی-برنامه -کلاس زبان رایگان-ساعت led-شارژ رایگان انگلیسی-بانک کشاورزی -بانک مسکن-بانک سامان-بانک پاسارگاد-بانک پارسییان-یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه--یارانه-احمدی نژاد-انگلیسی-داستان-وبلاگ تخصصی -همه چی از زبان-شعر به زبان انگلیسی -دیکشنری آنلاین-اس ام اس انگلیسی -داستان زیبای کودکانه-

مدیر وبلاگ : حمید رضا
نظرسنجی
چه نوع مطلب؟
 تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net

The family picture is on HIS desk.
Ah, a solid, responsible family man.

آقا:عکس خانواده اش روی میزش است .
اوه ,مرد خانواده دوستی است.

The family picture is on HER desk.
Umm, her family will come before her career.

خانم:عکس خانواده اش روی میزش است.
اوم, خانواده اش براش مهم تر از کارش است.

HIS desk is cluttered.
He's obviously a hard worker and a busy man.

آقا:میزش بهم ریخته است .
او یقیننا مرد کاری و مشغولی است.

HER desk is cluttered.
She's obviously a disorganised scatterbrain

خانم:میزش بهم ریخته است .
او یقیننا با ذهن مخشوشش تشکیلات رو بهم زده است.

HE is talking with his co-workers.
He must be discussing the latest deal

آقا:با همکارانش صحبت می کند.
او حتما در مورد آخرین معامله بحث می کند.

SHE is talking with her co-workers.
She must be gossiping.

خانم:با همکارانش صحبت می کند.
او احتمالا شایعه پراکنی می کند.

HE's not at his desk.
He must be at a meeting.

آقا:سر میزش نیست .
او احتمالا به یک میتینگ رفته است.

SHE's not at her desk.
She must be in the ladies' room.

خانم:در سر میزش نیست .
او باید در اتاق خانمها باشد.

HE's not in the office..
He's meeting with customers.

آقا:در اداره نیست.
او با مشتری ها میتینگ دارد.

SHE's not in the office.
She must be out shopping.

خانم:در اداره نیست.
او بیرون و برای خرید رفته است.

HE's having lunch with the boss.
He's on his way up.

آقا:با رئیس صرف ناهار دارد.
او خودش را بالا می کشد.

SHE's having lunch with the boss.
They must be having an affair.

خانم:با رئیس صرف ناهار دارد.
او احتمالا با رئیس عشق بازی دارد.

The boss criticised HIM.
He'll prove his performance.

آقا:رئیس ازش انتقاد کرده است.
او شاهکارش را ثابت خواهد کرد.

The boss criticized HER.
She'll be very upset.

خانم:رئیس ازش انتقاد کرده است.
او خیلی دگرگون خواهد شد.

HE got an unfair deal.
?Did he get angry

آقا:یک معاملهء نا مناسب انجام داده است.
آیا او عصبانی است؟


SHE got an unfair deal.
Did she cry?

خانم:یک معاملهء نا مناسب انجام داده است .
آیا او گریه می کند؟

HE's getting married.
He'll get more settled.

آقا:ازدواج کرده است.
او جایگاهش را محکم تر خواهد کرد.

SHE's getting married.
She'll get pregnant and leave.

خانم:ازدواج کرده است .
او حامله شده و اداره را ترک خواهد کرد.

10. HE's having a baby.
He'll need a raise.

آقا:صاحب بچه شده است.
او به ارتقاء درجه نیاز خواهد داشت.

SHE's having a baby.
She'll cost the company money in maternity benefits.

خانم:صاحب بچه شده است.
او پول شرکت رو برای منافع مادری خرج خواهد کرد

HE's going on a business trip.11
It's good for his career.

آقا:به یک سفر تجارتی خواهد رفت.
آن برای شغلش خوبست.

SHE's going on a business trip.
What does her husband say?

خانم:برای سفر تجارتی خواهد رفت.
شوهرش چی خواهد گفت؟!

HE's leaving for a better job.
He knows how to recognise a good opportunity.

آقا:شرکت را بخاطر یک شغل خوب ترک می کند.
او می دونه چطور فرصت خوب را تشخیص دهد.

SHE's leaving for a better job.
Women are not dependable

خانم:شرکت را بخاطر یک شغل خوب ترک می کند.
خانمها قابل اعتماد نیستند!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 1 خرداد 1396 01:28 ب.ظ
I'm not sure why but this site is loading extremely slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
I'll check back later on and see if the problem still exists.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 05:39 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much
about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog.
A great read. I'll certainly be back.
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:02 ق.ظ
Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.

It will always be exciting to read content from other authors and practice something from their sites.
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:46 ق.ظ
Thanks for finally talking about >وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی - داستان انگلیسی زن
ها قابل اعتماد نیستند با ترجمه فارسی <Loved it!
جمعه 13 اردیبهشت 1392 04:00 ب.ظ
باشه.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :